Afspraken maken – Huisartsenpraktijk van Beukering – Ten Boer

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk van Beukering

Locatie Ten Boer

Gaykingastraat 19 
9791 CE Ten Boer
Tel: 050-3021213

Locatie Garmerwolde

Dorpsweg 8
9798 PE Garmerwolde
Tel: 050-5416243

Klik hier voor de openingstijden.

Huisartsenpraktijk van Beukering
Gaykingastraat 19 9791 CE Ten Boer

Afspraken maken

Spreekuur

U kunt alleen op afspraak naar het spreekuur komen.
Wanneer u ons voor 10.00 uur belt, kunt u meestal nog dezelfde dag terecht.
U krijgt een van de assistentes aan de lijn. Zij kunnen, in verband met de planning van het spreekuur, vragen naar de reden van uw aanvraag.

Als u meerdere vragen wilt bespreken met de huisarts of als u een langer gesprek wilt , dan kunt u dit met de assistente bespreken.
Zij plannen uw afspraak dan zodanig in de agenda, dat andere patiënten ook op de afgesproken tijd gezien en geholpen kunnen worden.

Telefonisch spreekuur

Mocht u de huisarts persoonlijk willen spreken, dat kunt u ’s ochtends met de assistentes bellen.
Zij noteren uw aanvraag en telefoonnummer.

U wordt dan door de dokter teruggebeld.
Houdt u er rekening mee dat het telefonisch spreekuur bedoeld is voor het stellen van korte vragen.
Voor de wat langere gesprekken nodigen wij u graag uit voor een bezoek tijdens het spreekuur.

Huisbezoek

U vraagt een huisbezoek aan als u om medische redenen niet op het spreekuur kan komen.
Wanneer u voor 10.00 uur belt, proberen de assistentes u nog voor dezelfde dag in de agenda te zetten. De assistentes vragen, vanwege de planning, wel wat de reden van uw visiteaanvraag is.

Afspraak afzeggen

Kunt u gemaakte afspraken niet na komen, belt u dan tijdig met de assistente.