Over ons – Huisartsenpraktijk van Beukering – Ten Boer

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk van Beukering

Locatie Ten Boer

Gaykingastraat 19 
9791 CE Ten Boer
Tel: 050-3021213

Locatie Garmerwolde

Dorpsweg 8
9798 PE Garmerwolde
Tel: 050-5416243

Klik hier voor de openingstijden.

Huisartsenpraktijk van Beukering
Gaykingastraat 19 9791 CE Ten Boer

Over ons

Huisartsenpraktijk van Beukering is een apotheekhoudende huisartspraktijk, waar de patiënt centraal staat en waar gestreefd wordt naar een hoge mate van dienstverlening met een constante kwaliteit.
Onder kwaliteit van zorgverlening verstaan wij het op zorgvuldige, vakbekwame en patiëntvriendelijke wijze verlenen van huisartsenzorg en daarnaast het op zorgvuldige wijze verstrekken van geneesmiddelen, met inachtneming van de privacy.

Ons beleid is erop gericht om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en steeds verder te verbeteren. Ten behoeve daarvan hebben wij een kwaliteitssysteem ingericht dat door DEKRA is gecertificeerd (ISO 9001:2015 en LHV-norm Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsten-versie 2014).

De voortgang van het beleid wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Daarvoor maken we gebruik van de informatie/resultaten vanuit de klanttevredenheids-onderzoek. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt één keer per drie jaar uitgevoerd.

 

De assistenten

Taken assistenten

De assistenten organiseren het spreekuur en de huisbezoeken. Zij beantwoorden de telefoon en kunnen u behulpzaam zijn bij veel praktische vragen. Zo kunt u bij hen terecht voor: uitslagen van urine- en bloedonder­zoek, voor vragen over (herhalings-)recepten, voor verwijskaarten, ect. Zij zijn gediplo­meerd en behandelen al uw vragen discreet.

Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende taken:

 • het doen van urine-onderzoek;
 • het uitspuiten van oren;
 • het uitvoeren van bloeddruk-, gewichts-, bloedsuiker- en Hb-controle;
 • het aanstippen van wratten;
 • het afnemen van bloed i.s.m Certe;
 • het verzorgen van wonden en het verwijderen van hechtingen;
 • het maken van uitstrijkjes;
 • het begeleiden van diabetes patiënten;
 • het uitvoeren van longfunctie-onderzoek en ECG’s.

 

De praktijkondersteuners

Verpleegkundig Specialist

Taken

 • het begeleiden van ouderen (ouderenzorg en dementie);
 • het uitvoeren van chirurgische ingrepen;
 • het uitvoeren van het spreekuur voor kleine kwalen.

 

Praktijkondersteuner Huisarts (POH-S)

Taken

 • het begeleiden van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten;
 • het begeleiden van patiënten met diabetes mellitus;
 • het begeleiden van patiënten met diagnose boezemfibrilleren;
 • het begeleiden van patiënten met COPD en astma;
 • het begeleiden van patiënten die hulp willen bij het stoppen met roken.

 

Praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ)

Taken

De Praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg begeleidt patiënten met psychische en maatschappelijke problemen. U kunt bij haar terecht indien u klachten heeft waarvan de huisarts vermoedt dat psychische problemen een rol spelen. De Praktijkondersteuner helpt u uw klachten te analyseren en kijkt welke behandeling mogelijk is.